Любка Костова
общински ръководител
Диана Данова
общински организационен секретар
Мартин Митев
член
Огнян Кузманов
член
Станислав Иванов
член
Красимир Трифонов
член
Кремена Пъшева
член