Днес не успяхме да постигнем съгласие между партиите за квотното разпределение на съставите на СИК за община Плевен. С оглед на прозрачността, ние от ПП ГЕРБ -Плевен, приветстваме разпределението да се извърши от РИК-Плевен. Считаме, че РИК е независима и безпристрастна и ще изпълни правомощията си, съгласно Изборния кодекс. По този начин ще се преодолее схващането, че секционните комисии манипулират резултатите  и контролират гласуването, което принизява вота и отблъсква гражданите да гласуват.

Разчитаме на професионализма на членовете на РИК за постигане на едно неутрално и обективно разпределение на съставите на СИК за община Плевен!