Пълна лъжа е постъпилата жалба в ОИК – Плевен от Христо Таслаков -упълномощен представител на МК „Плевен може – Плевен побеждава”, в която се твърди, че в СИК в Буковлък присъства депутатът от ГЕРБ Владислав Николов, разгръщат се предварително бюлетини, представилите на ПП ГЕРБ отбелязват предварително №10 в бюлетината и застъпници придружават гласоподаватели в тъмната стаичка. Жалбата е опит да се създаде напрежение точно в Буковлък, където са най-многото ромски гласове в Плевенска община.

Владислав Николов, като областен координатор на ПП ГЕРБ – Плевен, има право да присъства при откриването на изборния ден, да присъства в избирателната секция  по време на гласуването, при отваряне на избирателните кутии и при установяването на резултатите от гласуването, да получи копие от протокола на съответната избирателна секция.

ОИК-Плевен, след постъпване на жалбата, незабавно е изпратила комисия в състав: Евгения Станева, Николинка Добрева и Марсел Мойсеев, която да посети цитираната в жалбата секционна избирателна комисия.

Комисията е извършила проверка, от която се установява, че към момента на извършването на проверката депутът на ПП ГЕРБ Владислав Николов не е присъствал в СИК или пред нея. Всички членове на секционно избирателната комисия, както и намиращите се в помещението на секцията и застъпниците, са заявили, че не е имало предварително разгръщане на бюлетини, респективно предварително отбелязван вот с №10, както и че няма случаи застъпници да придружават гласоподаватели в тъмната стая. За извършената проверка комисията е съставила констативен протокол.