Предизборният щаб на ПП ГЕРБ – Плевен предупреждава за евентуална манипулация на данните от екзит пол на социологическата агенция, заявила намерение да направи такъв в община Плевен. Към момента, сме отправили запитване към ЦИК  за броя на регистрираните анкетьори от съответната агенция.  Ако този брой на анкетьорите е по-малък от 90 човека в община Плевен, не можем да приемем данните от екзит пола за такива, с висока степен на достоверност. Ще считаме всяко оповестяване на данни като непрофесионално и с манипулативна цел. За развитието на проверката ще информираме своевременно.

Справка, направена с експерта – социолог проф. Красимир Калинов преди минути, гласи следното: „За провеждането на достоверен екзит пол за община Плевен са необходими минимум 50 – 60 гнезда, разположени в цялата община с по двама анкетьори, отговорни за всяко гнездо.  Провеждането на екзит пол само в града – в произволно избрани, а не методологично точно секции, е меко казано несериозно.“