Проблеми, касаещи инфраструктурата на град Плевен, бяха акцент тази седмица в приемния ден на председателя на Общински съвет – Плевен Мартин Митев.

Първият проблем бе поставен от представител на живущите в блок „Републикански“ на ул. „Борис Шивачев“ в Плевен. „В района има много  проблеми. Това, което обаче най-много ни притеснява, е дупка до самия блок, която непрекъснато се пълни с вода. Тази вода отива в основите на сградата и се притесняваме, че от влагата има опасност да се напукат основите. Непрекъснато слушаме за подобни случаи в страната. За да не се стига до такава ситуации и в Плевен – молим за съдействие“, заяви пред Мартин Митев представителят на живущите в блока. Желанието на хората е въпросното проблемно пространство да бъде асфалтирано.

Вторият проблем касае бл. 137 в жк „Дружба“. „Ние, живущите в жк „Дружба“, бл.137, вх.А, от които 16 пенсионери, 2 безработни, 3 инвалиди и 16 работещи, се обръщаме към Вас, за да ви запознаем с условията, в които живеем. Бл. 137 е разположен на наклонен терен и за да се влезе във входа се слиза по стълби. Стълбите отдясно се използват от всички живущи в блока, а тези срещу входа са толкова разрушени, че при зимни условия са направо опасни. Тези разрушени и необезопасени  стълби вече станаха причина за няколко сериозни травми и счупвания на крайници. Циментовата настилка пред самия вход също е изронена, спукана е и подпорната стена, наклона непрекъснато се увеличава. Мазетата ни се пълнят с вода, а след всеки дъжд пред входа се образува езеро. Становището на ВиК е, че водата в мазето не е от канализацията“, се посочва в жалбата от живущите в бл. 137. В нея се казва още, че в края на август 2014 г. фирма, полагаща кабели в близост до блока, е разкопала тротоара, разбила е и циментовата площадка  пред стълбището и въпреки обещанията да възстановят всичко след изкопните работи, това така и не се е случило. Сега по тротоара е невъзможно да се върви от кал и локви , споделят от блока. Те настояват в района да се извърши оглед от съответните общински служби и да се предприемат нужните действия за възстановяване на уличната инфраструктура.

Председателят на Общински съвет – Плевен Мартин Митев има приемен ден за граждани всяка сряда. Записването за приемния ден става лично на адрес: гр.Плевен, пл.”Възраждане” № 2, ІІ етаж, стая № 36 или на телефон: + 359 64/ 881 357.

 

ОбС-Плевен