„До 30 юли се приемат проекти за втората сесия по Правилника за условията, реда, критериите за съфинасиране на проекти в сферата на културата на територията на Община Плевен. Комисията, трябва да разгледа предложенията до 20 август и съответно проектите да бъдат реализирани до  31декември.”, това съобщи общинският съветник Даниела Гонкова от ГЕРБ.

„При първата сесия бяха депозирани 30 проекта, от които за съжаление бяха одобрени само три. Всички те плевенски. Причината за недопускане на повече проекти е непълна документация при подаване на проектите. Всички отхвърлени проекти са предадени в отдел Култура на Общината, авторите са прегледали забележките, приели са ги за основателни и съответно са заявили, че ще отстранят пропуските си при второ кандидатстване”, каза Даниела Гонкова. Тя подчерта, че при разговори с представители на културните институти е изказвано мнение от тяхна страна в подкрепа на проектния принцип, тъй като няма да става разпределение на средствата от Общината на парче.

По думите на Гонкова вече са постъпили и проекти за новата сесия. „Надявам се тези културни институти, които кандидатстват да са прочели внимателно правилника, защото при предната сесия масово правеше впечатление, че кандидатстващите с проекти не са прочели правилника, а направо са преминали към попълване на проектната документация.”, подчерта Даниела Гонкова. Тя поясни, че отхвърлени проекти от първата сесия могат да кандидатстват и за втората. Няма никакво ограничение, като един културен институт може да участва с до два проекта в сесия.

„В края на ноември ще има още една сесия. Тя ще бъде за следващата календарна година, за да не ощетяваме онези, които имат проекти за реализиране в началото на 2015 година. Средствата за съфинансирането по трети раздел на културния календар са около 70 000 лева за настоящата година.”, допълни Гонкова.