Плочите се фолират и заедно с констативен протокол за количеството им се извозват за съхранение в бази на общинската фирма «Паркстрой». При приемането им на място също се съставя констативен протокол за доставения материал. Базите са с денонощна охрана. Намеренията са по-голямата част от плочите да се използват за ремонт на останалата част от пешеходната зона, която не влиза в обхвата на проекта. Друга част ще бъде предоставена за нуждите на кметствата главно за строителството на православни храмове, а също и за нуждите на учебни заведения.