Основните приоритети в програмата на ГЕРБ-СДС за следващия четиригодишен период  представиха на среща в „Екомебел” Плевен кандидатите за народни представите от листата на ГЕРБ – СДС – Плевен проф. д-р Димитър Господинов, Десислава Панталеева и Александър Николов.

Увеличаване на минималната работна заплата на 1000 лв, увеличаване на средната работна заплата  2000 лв. до 2025 г., а БВП 100 млрд. евро са само част от заложените намерение в управленската програма.

Според проф. д-р Димитър Господинов, всичко свършено досега трябва да бъде надграждано, а не да се отрича и да се започва от нулата. Той постави акценти върху това да се работи за осигуреността със здравни кадри, както и те да бъдат финансово обезпечени, да се оптимизира медицинското образование и да се направи така че младите лекари, които завършват у нас, да не търсят реализация в чужбина. „Пандемията от COVID-19 постави здравеопазването ни в нова, изключително трудна и непозната ситуация и дейностите по овладяване и проследяване на пандемията остават приоритет и в следващия мандат. Въпреки огромния натиск, българската здравна система удържа и се справя признато по-добре отколкото в други европейски страни. Успешното управление и контрол на здравната криза убеждава, че е възможно тя да се преодолее с по-малки щети. Същевременно, пандемията напомни на обществото колко важна е системата за обществено здраве и същевременно показа, че освен големи инвестиции необходими са и още реформи. Това може да се постигне, ако се намери консенсус между всички парламентарни сили в името на здравето на нацията”, категоричен бе проф. Господинов.

В подкрепа на неговите думи Десислава Панталеева, кандидат за народен представител от листата на ГЕРБ – СДС в Плевен посочи, че в Плевен има развито здравеопазване на високо световно ниво. Развит е и здравният туризъм, макар че може още да се желае и то ще бъде направено през следващия мандат. Финансирането от здравната каса е съобразено в момента с COVID кризата, здравната система и лекарите са обезпечени и могат спокойно да работят.

„Ще продължим политиката си да увеличаваме разходите за образование до 5 на сто от БВП, като ще увеличим разходите за висше образование до 1 на сто от БВП. До 2025 г. средната учителска заплата ще стане 2500 лв., а на университетските преподаватели 2 800 лв. След програмния период 2021-2027 г. очакваме Северозападният район на България да настигне по икономически и демографски показатели южните райони на страната. За тази цел към общините от Северозападна и Северна централна България ще бъде насочен сериозен финансов ресурс от новите европейски фондове. Районите на Северозападна и Северна централна България ще са с превес във финансирането спрямо останалите райони на страната заради ниските икономически и социални показатели. Към очаквания ресурс от Оперативна програма „Развитие на регионите“ ще има и допълнителни средства за подкрепа. Всички градски и селски общини ще си партнират, за да реализират съвместни проекти. В Северозападния район центровете на растеж ще са градовете Видин и Плевен, които ще имат обособен бюджет в рамките на приоритетната ос за градско развитие”. Това каза в изложението си Александър Николов, кандидат за народен представител от листата на ГЕРБ –СДС в Плевен.