Доц. д-р Цветан  Луканов  работи от 1994 г. като ординатор в Централна имунологична лаборатория. От 2001 г. е последователно хоноруван преподавател, асистент, старши асистент и главен асистент по „Клинична имунология” към МУ-Плевен. През 2001 г. придобива специалност по „Клинична имунология”. През 2007 г. получава диплома за образователна и научна степен „Доктор”, а през 2010 г. придобива научно звание доцент по „Имунология”. Оттогава е ръководител на „МДЛ по Имунология” при „УМБАЛ – Д-р Г. Странски” ЕАД-Плевен. През 2009 г. е назначен за Заместник-изпълнителен директор по диагностично-лечебна дейност. От 15.12.2014 г. до момента заема длъжността Изпълнителен директор на „УМБАЛ – Д-р Г. Странски” ЕАД – Плевен.

 

 

„Приех предложението да съм част от листата на ГЕРБ – СДС – Плевен за народни представители, защото смятам, че пътят, по който върви правителството на Бойко Борисов, е верният. Той трябва да продължи. Аз може да съм полезен като лекар и директор на най-голямата болница в Северна България – „УМБАЛ – Д-р Георги Странски”ЕАД, с експертизата си и мениджърски умения. Само за последните четири години, правителството осигури над 4 млн. лева на лечебното заведение за апаратура и ремонти.

 

 

В болницата е закупена модерна и съвременна апаратура за над 2 млн. и 700 хиляди лева, за да запази тя водещите си позиции в сферата на медицината в страната. Закупена е мобилна дигитална рентгенова система тип С-рамо с приложение в неврохирургията и операционна маса за неврохирургията на стойност 200 000 лв., компютърен томограф на стойност 600 000 лв., хемодиализни апарати и водоочистващи системи за Отделение по диализа на стойност 300 000 лв. Още през 2018 г. са осигурени хладилни камери и оборудване за Отделение по съдебна медицина на стойност 93 000 лв. През следващата година е осигурено задължително минимално оборудване за хистологична лаборатория и токсикохимична лаборатория на стойност 110 000 лв. Миналата година е закупена и ендоскопска 3D система и сетове ендоскопски инструменти за отделение по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия към Първа клиника по хирургия, на стойност 399 292 лв. Закупен е ангиографски апарат за коронарна и периферно-съдова диагностика и интервенционални процедури и са извършени строително-ремонтни дейности, свързани с въвеждане в експлоатация на апарата на стойност 1 000 000 лв., отпуснати с постановление на Министерски съвет. От 01.03.2021 г. в лечебното заведение стартира дейност по инвазивна кардиология.

С държавни средства се извърши строително-ремонтна дейност на покривната конструкция на Клиниката по педиатрия, строително-ремонтна дейност за Клиника по физикална и рехабилитационна медицина, Клиника по образна диагностика и др. на стойност 1 000 000 лв. Също така е направен ремонт на покрив, вътрешен ремонт и обзавеждане на Отделението за диспансерно наблюдение на болни с психични заболявания на стойност 131 010 лв. Предстои изграждането на пристройка към основната сграда на Отделението по обща и клинична патология на стойност 375 960 лв.

 

Правителството успешно се справя и с овладяването на COVID пандемията, която продължава вече една година. „УМБАЛ – д-р Г. Странски“ ЕАД –  Плевен е основното здравно заведение в Централна Северна България, което приема и лекува пациенти с коронавирус. Това е огромна тежест и отговорност. Мобилизирани и преструктурирани са много от клиниките и отделенията, екипите работят безотказно, на ръба на изтощението дори. До момента правителството е осигурило на болницата над 3 млн. лева за справяне с пандемията. И продължава да помага.“