Преди заминаването си за Търговище Андрей Ковачев и кандидатът за кмет проф. д-р Димитър Стойков посетиха предизборната шатра на ПП ГЕРБ, на която общуваха с граждани. Най-често задаваните въпроси бяха свързани с реализирането на важни проекти с европейско финансиране като завършването на пеещия фонтан с трите водни огледала, реконструкцията на останала част от централна градска част, ремонти на културно-исторически паметници и доизграждането на спортна зала. Евродепутатът се включи и в инициативата на Младежи ГЕРБ Плевен „Предизвикай кмета“, като отправи своето предизвикателство към бъдещия кмет – Плевен да се превърне в европейски град на спорта послание, което д-р Ковачев каза още в първите минути на пристигането си в града. Плевенчани се интересуваха живо от позицията на проф. Стойков и д-р Ковачев на тема повишаване на икономическата активност в региона. Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП каза, че негов личен приоритет е снижаването на процента напуснали Плевен. Данните на Евростат и националната статистика показват точно това. Плевен се стабилизира последователно през последните години. “Разбира се това не е Дъблинското икономическо чудо, но виждаме реален растеж. Все по-често при мен идват хора от чужди фирми с въпроси за инвестиране на капитал в тази част на България.” – обясни на група плевенчани Андрей Ковачев. Възможностите за европейско финансиране на проекти, свързани с реконструкция и реновиране на културни и исторически паметници и сгради, както и възможността  Плевен да се превърне в културен център на Северна България са от особена важност за мен.