Народните представители Калин Вельов и Пламен Тачев, и областният управител Мирослав Петров се срещнаха с дейци на културата в Плевен. Събитието, провело се в зала Плевен привлече интереса на различни културни институти. Имаше представители както на свободните творци, така и на онези, чиито институти са на държавно и общинско финансиране. На срещата присъстваха още заместник-областният управител д-р Красимир Трифонов и председателят на общинския съвет Мартин Митев.

Във встъпителните си думи Калин Вельов сподели за своята идея да направи една програма с актуални за творците акценти, които да бъдат коментирани със съответните министерства, към които са насочени въпросите. „Точно затова и предприех поредица от срещи в големите градове, за да чуя от първо лице какви са проблемите в различните сфери на културата и да чуя как хората от бранша виждат решенията”, каза Калин Вельов пред колегите си в Плевен. Той посочи, че на много от срещите е повдиган въпросът за нуждата от създаване на цялостна стратегия за култура, за необходимостта културата да бъде изведена като приоритет редом с образованието, „защото това което се промени в сферата на образованието е наистина добро. Професията учител стана атрактивна. Това трябва да се случи и със сферата на културата.”, категоричен бе народният представител Калин Вельов.

 

Очаквано темата за културата в новата COID реалност даде началото на разговорите. По думите на Вельов държавата успява да помага на хората в сферата на културата, за да се справят с кризата. Той отново посочи мерките, които бяха предприети от правителството за подпомагане на творците – „подпомагане колегите на свободна практика, затворената преди няколко седмици помощ до 4000 лв. на физическо лице с проектни предложения. 3 млн.лв. бяха предвидени за културни организации.”, каза Вельов. По думите му помощта е стигнала до между 5 и 10 000 творци. Той акцентира и върху значението на инициативността и активността на творците в тази ситуация, за да възползват от всички възможности, предоставени от държавата. Вельов отбеляза, че за да продължават своята дейност творците трябва все повече да присъстват онлайн.
Въпросът за методиката за изчисляване на бюджетите на културните институти бе сред дебатираните теми в Плевен. Творците настояха да бъде съобразена с трудното положение, в което се намират те в условията на епидемията от корона вирус. Размерът на наемите на зали да бъде съобразено с изискването за 50% пълняемост на помещенията – за това настояха творците. Те поставиха и по-генерално този въпрос – да се търси решение, което дългосрочно да облекчи ползването на зали както за държавните и общински културни институти, така и творците на свободна практика. Дискутирани бяха и въпроси, касаещи финансирането на читалищата в Плевен. Изразено бе становище за засилване контролът върху дейността на читалищата. Отчетност за усвояването на средствата по проекти също бе сред изведените акценти. Дейците на културата се обединиха около едно общо искане за създаване на работни групи с професионално представяне на различните сфери, които да дискутират с експерти от министерство на културата всички проблеми, които затрудняват работата и издръжката на творците и културните институти.