„Увеличението на на базисните наемни цени за квадратен метър жилищна площ на общинските жилища е толкова малко, че няма да представлява проблем за социално-слабите наематели.”, категорична е Любка Костова, общински съветник от ПП ГЕРБ в Плевен. Като експерт икономист тя коментира ситуацията, наложила корекция в базисните цени. Оказва се, че те не са променяни от 2001 година.”През този период инфлацията се е вдигнала изключително много. Ремонтните дейности, които се извършват от „Жилфонд”са на база действащи цени на строителните материали и наемът изобщо не кореспондира с действащата икономическа обстановка”, отбеляза Костова. Тя цитира и данните от справка, изготвена от НСИ. Посочва се, че  за периода 2001-2014 година инфлацията надхвърля 73% . „Предложението беше за 0.90 лв. на кв.м. жилищна площ. То не е драстично увеличение, но с оглед на това, че става въпрос за социално слаби граждани, които имат затруднения при осигуряване на нуждите на нормалното съществуване, се обединихме около идеята за плавно увеличение на наемните цени и гласувахме 20% увеличение на наемните цени. Така след влизане н сила на решението на Общинския съвет, наемателите на общински жилища ще плащат по 0.62 ст. за кв.м. Колкото и малки да са сумите, те ще помогнат на общинското предприятие, задължено да поддържа този жилищен фонд, да разполага с малко повече средства за тези дейности. Любка Костова цитира и справка за базисни наемни цени на общинските жилища в различни общини. В нея посочената най-ниска цена е 0.60 лв.,,т.е. цените в община Плевен отново остават едни от най-ниските.

„Имаше доста демагогия и евтин популизъм по време на обсъждане на точката на сесията на общинския съвет. Така или иначе пак от групата на ГЕРБ, тъй като искаме да има равнопоставеност за всички наематели, аз предложих тези наемни цени да бъдат приложени за всички съществуващи към момента наематели, за да няма двоен стандарт. Предложението бе прието”, допълни Любка Костова.

Общинският съветник от ГЕРБ обърна внимание и на един друг много сериозен проблем – отговорността на наемателите по отношение на опазването на предоставеното им за ползване общинско имущество. Това би намалило разходите за сериозни ремонтно-възстановителни дейности на жилища, недобросъвестно експлоатирани от наематели. Според Любка Костова, трябва да има по-строги мерки и санкции за такива  наематели, за да не стига до повтаряне на ситуацията с блок Тотлебен 33. Костова припомни оценката на лицензирания оценител, според която вътрешните инсталации са били изцяло похабени и  то в резултат на лошо стопанисване на жилищата. ”Общината загуби от това, защото се лиши от възможността да предоставя 116 жилища на нуждаещи се социално слаби граждани, а листата на чакащите и сега е доста голяма по обем”, обобщи Костова.