С решение на Общинския съвет на последното му заседание бе изменена Наредба 3, регламентираща спазването на обществения ред при използване на пътни превозни средства в частта и за ППС с животинска тяга. С новите промени влиза в сила забраната за движението на каруци на територията на целия град Плевен.”Такива превозни средства се превръщат в предпоставка за пътно-транспортни произшествия, допринасят за замърсяването на градската среда и т.н.”, каза Любка Костова, общински съветник от ПП ГЕРБ –Плевен. Тя цитира информация от МВР за използването на каруци като средство, подпомагащо извършването на кражби и други противозаконни действия. „Промените са главно в частта за санкциите. Надяваме се лекото увеличение на глобите да има превантивен ефект и да ограничи движението на каруци. Глобите за движение на ППС с животинска тяга в рамките на града са вдигнати от 30 на 40 лв. Един нормативен акт има сила, когато има своята санкция. Очаквано и тази тема бе оползотворена и от ляво и от дясно като средство за евтин популизъм. Чуха се позиции, че собствениците или управляващите подобни превозни средства нямало да могат да бъдат глобявани, защото нямали документи за самоличност. Не бих казала, че трябва да се тревожат колегите от опозицията по този въпрос, защото всички тези хора все пак гласуват, така че очевидно разполагат с лични документи”, пошегува се Любка Костова.

„Аз, както всички мои колеги от групата на ПП ГЕРБ , съзнаваме високата степен на отговорност, която носим като общински съветници. Задължението на Общинския съвет е да създава правилата, да определя реда, т.е. да приема нормативни актове, задължителни за спазване от абсолютно всички групи хора, от всички граждани и да няма никакви привилегии за никой. Целта на всеки един нормативен акт е да решава обществените проблеми, т.е. да носи полза за това общество, да намалява конфликта, а не да ескалира напрежение. Убедена съм, че при ясни правила, изпълнителните органи много по-лесно ще могат да си вършат работата”, заяви общинският съветник от ГЕРБ Любка Костова.

Наредба 3 има връзка с изменение и допълнение на наредба 27 за разделното събиране на отпадъци, внесена от кмета в началото на годината.”Там беше предложено въвеждане на глоба от 500-1 500 лв за физическо лице, което изземва разделно събраните отпадъци от специализираните съдове и площадки  за разделно събиране на отпадъци, превозва с всички средства, в това число и каруци, колички, велосипеди  и др. без валидно разрешително, издадено то РИОСВ Плевен и договор с Община Плевен за извършване на посочените дейности. Проблемът е, че общинските съветници от опозицията отхвърлиха това предложение в частта му, касаеща физическите лица, така от глоба са застрашени само еднолични търговци и юридически лица. А не знам някой дали изобщо е виждал юридическо лице да обира нощем боклуците от контейнерите, поне аз не съм”, заключи Любка Костова.