В ход са дейностите по изпълнение на обществената поръчка “Текущ ремонт на уличната инфраструктура на територията на Община Плевен” – Организация и безопасност на движението. Избраният изпълнител е «Инжстрой» ЕООД.

Текущите работи, възложени от Община Плевен в няколко позиции, включват:

Полагане хоризонтална маркировка в участъците: ул. “В. Левски” от кръгово кръстовище до ул.“Княз Ал.Батенберг”; ул. “Княз Ал. Батенберг” до ул. „Гренадирска“; ул. “Гренадирска”;  бул. “Д. Попов”; ул. “Д. Константинов”;бул. “Хр. Ботев” – от ул. „Хемус“ до ул.”Плевенска епопея”; ул. “Ст. Заимов” до ул. “Дойран”; ул. “Дойран” – от ул. “Ст. мов” до СИЦ; ул. „Хемус“

Маркиране с двукомпонентна боя на пешеходни пътеки на: ул. “Д. Константинов”-  зад зала “К. Попова”; ул. “Д. Константинов” – при ул. “Ц. Церковски”; ул. “Княз Ал.Батенберг” – при ул. “Цар Борис ІІІ”; бул. “Георги Кочев” – при ЦСМП; ул. “Ст. Заимов” на кръстовището с ул. “Вардар”; ул. “Ст. Заимов” при Регионален исторически музей; ул. “Дойран” при ЧЕЗ; ул. “В. Левски” при ул. “Тетевен”; ул. “Сан Стефано” – при ул. “Самара”, “Е. Йосиф”, “Чаталджа”, “Ген. Колев”, “Др. Цанков”; бул. “Хр. Ботев” – на кръстовищата с улиците:  “Чаталжа”,  “Плевенска епопея”, “Шипка”, “Трети март”, “Катя Попова”, “Веслец”, “Кайзерслаутерн”, “Карлово”.

Маркиране с двукомпонентна боя на пешеходни пътеки на подходи към учебни и детски заведения:  на ул. “Ив. Вазов”, ул. “Есперанто”, ул. „Г. Бенковски“; Кръстовища на ул. “П. Каравелов” с ул. “Ген. Колев” и “Др. Цанков»; на ул.“Бяло море” при ОУ “Единство”; ул Ал. Стамболийски” при ГПЧЕ; ул. «Самуил” – ул. «Ал. Стамболийски”;  ул. “К. Тепе”  при спортна зала; на кръстовище  ул. “Св. Кл. Охридски” и “Десети декември”;  ул. “Св. Кл. Охридски” пред входа на ПГ по механоелектротехника; ул. “Цар Борис ІІІ” при детска градина; ул. “Св. Св. Кирил и Методий” при ул. “П. Евтимий” и Националната гимназия по изкуствата; бул. “Русе” на кръстовищата с ул. “Г. Бенковски“ и ул. „Москва“.

– Маркировка с двукомпонентна боя на кръстовища – пешеходни преходи, стрелки за престрояване и стоп линии: ул. “В. Левски” –  ул. “Дойран”; ул. “Княз Ал.Батенберг” – ул. “Гренадирска”; ул. “Гренадирска” – бул. “Д. Попов”; бул. “Д. Попов” – ул. “Цар Борис ІІІ”; бул. “Д. Попов” – ул. “Д. Константинов”; ул. “Д. Константинов” – ул. “Ив. Вазов”; ул. “Д. Константинов” – ул. “Св. Св. Кирил и Методий”; ул. “Сан Стефано” –  ул. “Ст. Заимов”; ул. “Ст. Заимов” – ул. “Дойран”; ул. “Дойран” – ул. “Ал. Стамболийски”; ул. “Сан Стефано”- бул. “Хр. Ботев”; бул. “Хр. Ботев” – ул. “Ген. Лейт. Ат. Стефанов”;  бул. “Хр. Ботев” – ул. „Шипка“ и Трети март“; бул. „Г. Кочев“ – бул. „Русе“ – бул. „Европа“.

– Хоризонтална маркировка на участъци в жк «Сторгозия»:  Пешеходни пътеки при завод “Яна”; на първата тролейбусна  спирка; при входа за магазин „Т-маркет“; пред читалище “Ракитин”; пред СОУ “Ст. Заимов”; при спирка до бл. 72; обръщател “ ПГ по лозарство и винарство”; при ЦДГ до бл. 59; пред входа на ПГ по транспорт; на обръщател при 51 блок;  ОУ “П. Яворов” и УСШ; на ул. “Лозенка” и пред ІІІ ДКЦ за ОУ “П. Берон”; кръстовище до първа спирка.

– Маркировка на пешеходни пътеки в участъците:  ул. „Трите бора“ –  на кръстовището с бул. „България“, пред МБАЛ „Св. Панталеймон“ – 2 бр.; на кръстовище ул. „Трети март“ – ул. „С. Румянцев“; на ул. „Сан Стефано“ пред „Кауфланд“; на кръстовище бул. „Европа“ – ул. „Кл. Охридски“.

Паралелно се извършва преглед на знаковото стопанство и ремонт и монтаж на пътни знаци, както и предпазни съоръжения.Полгането на маркировката вече се извършва със специална двукомпонентна боя, по-известна като студен пластик. Съгласно технологията към основния материал – боята, се добавя втвърдител и сместа се нанася върху пътните платна чрез шпакловане. След близо половин час материалът се втвърдява. Методът гарантира трайност до 3 години. Той беше използван през 2013 г. на няколко участъка, сред които кръстовището при магазин «Лайф» в жк «Дружба», и резултатите година по-късно доказват неговата ефективност.