„Имаме амбициозна програма за развитието на Плевен и водещ приоритет в нея е изграждането на индустриална зона. В миналото Плевен беше голям индустриален град с развита инфраструктура. Днес тази база е изоставена. От логистична гледна точка имаме добро местоположение –в центъра на Северна България, а с магистрала „Хемус” хоризонтите значително се разширяват”, каза кандидатът на ГЕРБ за кмет на Плевен Мирослав Петров. „Добра инфраструктура, добра среда, общинска и национална пътна мрежа в добро състояние означава повече инвестиции в Плевен”, категоричен бе той. По думите му слабата общинска администрация и недалновидното ръководство на общината са причината за ниския процент усвояване на европейски средства на глава от населението. „За настоящия мандат кмета на Плевен няма подписан нито един европроект.”, отбеляза Петров