„Нашият град е в тежка демографска криза. Плевен заема едно от ниските места по средно възнаграждение в страната. Нужна е благоприятна среда за инвестиции. Моята концепция за Плевен е ясна – инфраструктура, нови работни места, високи доходи и справедливи възнаграждения. Местната власт следва да направи така, че не инвеститорите да избират нас, а Плевен да избира инвеститорите. Заедно с държавата трябва да направим проект за пътна свързаност с индустриалната зона – магистрала, две летища и река Дунав”, категоричен бе Мирослав Петров след разговора с ръководството на Аутомотив клъстър България в София.
Г-н Мирослав Петров присъства на откриването на уникален технологичен център на Bosch в София Тех Парк заедно с премиера Борисов и президента Плевнелиев. От разговора му с ръководството на Аутомотив клъстър България става ясно, че за да възпроизведе индустриалния бум на Пловдив – на Плевен са необходими интермодален терминал, индустриални зони, рехабилитирано карго летище.
Г-н Петров разговаря както с директорите на Bosch, така и с президента Плевнелиев, който се ангажира да помага на новия кмет и неговия екип със своите международни контакти – както на изток, така и на запад. Покани го и да посети индустриална зона Плевен, за да даде своите препоръки за подобряване на условията, така че градът да бъде подходящ и конкурентен за голяма инвестиция в сферата на автомобилостроенето.