Общинската организация на ПП ГЕРБ в Долна Митрополия е с традиции. В нея членуват над 340 души и броят им непрекъснато нараства.  Организацията е единна и изпълнява своите ангажименти към ПП ГЕРБ.  „В работата си общинския съвет в Долна Митрополия  подпомага дейността на кмета Поля Цоновска. Като зам.председател на Общинския съвет в Долна Митрополия мога да кажа, че всички решения се вземат почти с пълно мнозинство. Нямаме противоречия”, казва общинският координатор на ГЕРБ Мирослав Траянов. В Долна Митрополия предстои реализирането на един от най-начимите проекти – този за водния цикъл. Той е общ проект между общините  Плевен, Ясен, Долна Митрополия и Тръстеник. В Община Долна Митрополия той ще се реализира на три етапа. Предстои да бъде извършен първият. „Най-голямата болка на Долна Митрополия е язовир „Вълчовец”. Правили сме много опити да бъде възстановен”, допълни Траянов.

На територията на Общината са изградени и ефективно работят всички структури на ПП ГЕРБ – Старейшини, Младежи и Жени ГЕРБ . Старейшини ГЕРБ отскоро са с нов координатор Кирил Фурнигов от с.Крушовене. Изключително активен и деен човек. Предстои събрание на младката структура, каза Мирослав Траянов. Той подчерта, че във връзка с предстоящите избори за европарламент вече е започнала подготовката за работата на предизборния щаб в общината. ”Хората очекват резултатите от изборите да са по-убедителни в полза на ГЕРБ”, обобщи Траянов.