„Срамота е да се посяга на духовността. Нашето читалище, което през 2017-та ще чества своята 110 годишнина да остане на улицата”, споделиха хората от село Бръшляница по време на срещата си с народния представител Владислав Николов и общинския съветник Христослав Михайлов днес. По настоящем читалището се помещава в една стая на училището, която обаче през 2017 година трябва да бъде върната, защото е необходима за учебни цели. По думите на кмета на Бръшляница Цветан Господинов единственото помещение, което е подходящо да бъде преустроено като читалище е столът на училището. За това вече има писменото съгласие на директора на учебното заведение. Искане за прехвърляне на собствеността е подадено в Община Плевен, но до този момент няма никакво движение по въпроса. Местните настояват символа на духовността и културата в Бръшляница да бъде съхранен и да има своя „дом”.

И тук бе повдигнат въпроса за липсата на общинска социална политика, насочена към временната заетост на трайно безработните. „Тази година сме оставени на произвола на съдбата. Работа няма и по временната заетост, на която хората разчитат, пак няма да има места. Защо съдбата на най-бедните се оказа най-незначителна за Община Плевен”, попитаха жителите на Бръшляница.

Три улици в плевенското село се нуждаят от спешен ремонт – ул.„Любен Каравелов”, ул.„Райко Даскалов” и ул.„Васил Левски”. „Дупките са огромни и положението става нетърпимо”, оплакаха се хората.

Двата моста в селото се нуждаят от асфалтиране и ремонтиране на парапетите. На места такива предпазни ограждания направо липсват.

Въпросите, поставени от жителите на Бръшляница, отново ще бъдат предоставени на кмета на Община Плевен. Очакванията на хората са проблемите да намерят своето адекватно решение.