Близо 7 000 кв. м ще бъдат зелените площи в центъра на Плевен  след  приключването на проекта  „Обновяване и модернизация на физическата среда чрез реконструкция на централната пешеходна зона на град Плевен“. Фирмата проектант е ДЗЗД «Проектантски екип» – Плевен с ръководител арх. Красимир Попов. Проектант в частта «Паркоустрояване» е ландшафтен архитект Лидия Христова. Изпълнител на проекта е ДЗЗД «Стил Гарант».След реконструкцията на централната пешеходна зона в участъка от пл. «Възраждане» до пл. «Свободата» ще бъдат засадени 120 нови дървета,  като  111 от съществуващите ще бъдат запазени, а около 20 – стари и болни, ще бъдат отсечени. Сред новите видове, които ще бъдат засадени, е  японският клен, който е характерен с обагрените си  в червен цвят  листа. Ще бъдат засадени още дървесни видове като явор, чинар, албиция.В изпълнение на  проекта в момента чрез кастрене се извършва оформяне на  короните, в зависимост от възрастта на дърветата, с цел подмладяване и санитарно прочистване на изсъхнали, болни, счупени клони. Дейностите се извършват въз основа на оглед и описание на състоянието на всяко едно дърво и направено предписание за мерките, от коите се нуждае.По подобен начин, през 2010 г. бяха оформени и ясените в градинката пред ОАПС, които към днешна дата са в много добро състояние.Също в рамките на проекта розариумът пред Областната управа ще претърпи корекция, а зелената площ пред другата фасада на сградата ще бъде разширена. От три до десет пъти ще се разшири площта около съществуващите дървета, за да се осигури по-доброто им развитие. Поливането на зелените площи ще се извършва чрез специално изградена за целта система, свързана със сондажа, който беше направен пред сградата на Централна поща. Каптажът ще бъде допълнително естетизиран, за да се впише в средата. При озеленяването се предвижда  още двата отделни цветарника в зоната на водните огледала да бъдат обединени в една обща зелена площ. Всички дейности при изпълнението на проекта се заснемат, а материалът се прилага към документацията на проекта.