Областният управител Мирослав Петров и народният представител Пламен Тачев и кметът на община Червен бряг д-р Цветан Костадинов дадоха символичен старт за изпълнението на проекта „Инженеринг – изготвяне на технически проект, строителство, реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр.Червен бряг по ул.”Г.С.Раковски” и ул. „Антим I” по трасето на път III – 308/Роман-Кунино-Реселец-Червен бряг/ и чертите на населеното място”.

  

„Настина честичко правим първи копки на различни начинания. Това е поредният проект, финансиран от държавата.За наша радост с изключителното съдействие на народния представител Пламен Тачев и на областния управител Мирослав Петров тази година ние получихме директна държавна подкрепа за подмяна на старите водопроводи на две от най-стратегическите улици, които са част от републиканската пътна мрежа.”, каза кметът на Червен бряг д-р Цветан Костадинов.Той припомни, че за първата година от мандата му като кмет вече са подменени старите водопроводи на ул. „Бунчовица”, на ул. „Стоян Едрев” в Червен бряг.

  

„В рамките на четири месеца това е петата първа копка”, каза народният представител Пламен Тачев. „Изключително съм горд, че това което правим ние, е добрият пример, с което показваме, че добрата комуникация, че единението, не разединението на институциите води до такива положителни резултати. Само доверието, любовта и позитивизмът може да роди нещо за нас. Отрицанието и разделението носят само негативи”, каза народният представител Пламен Тачев. Той се обърна към изпълнителите с думите „Аз, областният управител и кмета на Червен бряг ще сме ушите и очите на червенобрежани. Те заслужават да получат очакваното качество и зададените срокове да бъдат спазени. Да си пожелаем още и още, и още подобни проекти, които да направят общината по-добро място за живеене”, допълни Тачев.

  

В изказването се областният управител подчерта, че Червен бряг е пример за отлична комуникация между държавна и местна власт. „Червен бряг може да се нареди като водещ пример пред всички общини в област Плевен. Вие правите показно как добрите инициативи намират най- добра реализация. На добър път и успех.”, каза областният управител Мирослав Петров.
Проектът е на стойност 364 800 лв.. Средствата се предоставят от бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за целите на програма „Устройство на територията, благоустройството, геозащита , водоснабдяване и канализация.