На 14.05.2020 г. областният управител на област Плевен Мирослав Петров проведе работна среща с кметовете от населените места от община Плевен. Основна тема на разговор бяха проблеми със сметосъбирането, сметоизвозването и третиране на сметища за битови отпадъци на тяхна територия, съобразно изискванията и компетентността на РИОСВ. Кметовете сигнализираха и за нужда от асфалтиране и ремонт на улични настилки, както и за остарялата водопроводна мрежа. От своя страна Петров изрази своята подкрепа и пълно съдействие при решаването на проблемите.