На заседание на областното ръководство на ПП ГЕРБ – Плевен с всички общински структури в областта се взе решение за стартиране на поредица от срещи в областта, на които да бъдат дискутирани с жителите им вече решените проблеми и новите предизвикателства пред общините. Първата среща е предвидена за петък – 25 септември в Плевен с представители на превозвачите от областта, на която се очаква да присъства и евродепутатът Андрей Новаков.
„Активът на ГЕРБ – Плевен усилено работи за развитието на всички населените места в областта, изпълнявайки инфраструктурни и социални проекти чрез финансиране от държавния и общинския бюджет. Средствата са насочени за ремонт на общинските пътища и уличната мрежа, подмяна на водопроводна мрежа, подновяване на уличното осветление и ремонт на обществени сгради. Предвидени са средства и за модернизация на градската среда и изграждането на нови детски площадки”, категоричен бе областният ръководител на ГЕРБ – Плевен Мирослав Петров.
Представителите на общинските ръководство на ГЕРБ направиха предложения за тематични срещи в общините, съобразно проблемите и спецификата на населените места.