Мирослав Стоилков Траянов
 
Мирослав Стоилков Траянов
зам.-председател на Общински съвет
Венцислав Стефанов Атанасов
 
Славей Цеков Първанов
общински съветник
 
Кирил Иванов Фурнигов
общински съветник
 
Валентина Йорданова Велкова
общински съветник