Мирослав Петров – областен координатор на ПП ГЕРБ – Плевен
Ралица Трилкова Добрева – областен организационен секретар на ПП ГЕРБ – Плевен