Петя Василева
общински ръководител
Владислав Монов
общински организационен секретар
Валентина Вълчанова
член
Генади Динков
член
Йордан Георгиев
член
Пламен Бешков
член
Христослав Михайлов
член