Добавянето на допълнителен текст към предложения от Министерство на културата договор с община Плевен може да доведе до поредно забавяне в подписването му, категорични са общински съветници от ГЕРБ – Плевен.

„Днес, 26 юни 214 г., на редовното си заседание Общински съвет – Плевен за пореден път гледа точката за съдбата на плевенска филхармония. Касае се за даване на санкция от страна на местния парламент за подписване на договор за съфинансиране на културния институт между Министерство на културата и Община Плевен. „Направеното от колегата Георг Спартански предложение за автоматично удължаване на срока на договор при незаявено желание за противното, от която и да е от страните в едномесечен срок преди крайния срок на действие на договора е изключително добро намерение. Ние се опасяваме обаче, че Министерството ще върне това предложение за пореден път. Според чл. 5, ал. 2 Закона за защита и развитие на културата всички договори, които Министерството сключва са в рамките на бюджетната година и няма как да прехвърляме тези рамки, в който и да е договор. Затова според нас, общинските съветници от ГЕРБ, по-разумно беше да подкрепим предложението на Министерството на културата, да се сключи договора в рамките на една календарна година и да не се правят никакви корекции за това, защото има вероятност Министерството да възрази срещу тези корекции  и сагата да се удължи. Хората, който са на щат към Община , да не могат да си получат допълнителното материално стимулиране, което биха получили, ако са на подчинение на директора на плевенска филхармония.

Ние, общинските съветници от ГЕРБ, гласувахме да се придържаме към варианта на договор, предложен от Министерството, за да няма последващи обструкции от страна на Министерството и последващо забавяне на подписването на договор и  влизането му в сила. Музикантите от филхармонията нямат възможност повече да чакат. Те не са доволни от двойния стандарт, създаден от настоящата ситуация, заради различното подчинение на състава на плевенската филхармония. Това пречи на хармоничната им работа. Имаше най-различни версии на договора между Общината и Министерството. Част от предложенията, Министерството отхвърли, поради обясними причини. Затова решихме, че е по-разумно да се сключи отделен договор, изчистен само за съвместното финансиране и управление между Министерство на културата и Община Плевен. А друг договор да се сключи между филхармонията и Община Плевен за съвместна дейност. Всички тези действия на общинските съветници от ГЕРБ и общинска администрация бяха съгласувани с директора и състава на филхармонията.

Припомняме, че става въпрос за прехвърлянето на 28 щатни бройки, които в момента са на подчинение на Общината, на подчинение на директора на Филхармонията. Това е необходимо, защото  в сегашната ситуация, директорът на културния институт не може да налага наказания за неизпълнение на служебните задължения, нито да дава допълнително материално стимулиране,  нито да ги командирова и застрахова. Разумният подход е 28-те щатни бройки, за които в бюджета на община Плевен има предвидени 220 000 лева да се прехвърлят към директора на филхармонията и той да си управлява сборния състав на филхармонията, като цяло и да може да прилага административни действия спрямо тях” категорични са общинските съветници от ПП ГЕРБ.