Председателят на групата съветници от ГЕРБ Мартин Митев подготвя промени в Наредба 8, която регламентира  дейността на търговските дружества. В тези промени освен изчистване на неточности в настоящите текстове ще бъде изготвен и нов, който ще задължава общинските дружества да представят отчетите за всяко тримесечие и пред общинския съвет,  а не само пред  общинска администрация. Той подчерта, че в комисията по бюджет и фананси постъпват само годишните отчети на дружествата за предходната година и  годишната програма за развитието им  за следващата година. Промените в наредбата е една от мерките на ГЕРБ за недопускане на изненади като тази на последната сесия на общинския съвет, когато стана ясно, че две от осемте общински дружества имат финансови затруднения.  „За мен лично това беше голяма изненада, защото по никакъв начин не е имало индикации за подобни процеси.”, каза Мартин Митев. „Става въпрос за Медицинския център за рехабилитация и спортна медицина в Плевен и общинската фирма „Инжстрой”, уточни Митев. По думите му  първото дружество винаги е успявало да балансира между приходите и разходите с лек превес на приходите.На последната сесия обаче е отчело  загуби от 9 000 лв. „При „Инжстрой” ситуацията е настина фрапираща. Години наред общинската фирма завършваше с положителни финансови резултати, а за 2013 отчете над 650 000 лева загуба. Сами разбирате, че това устойчиво балансирано дружество да отчете за година един такъв изключително рязък срив  във финансово-икономическите показатели е нещо  много тревожно”.  Според Мартин Митев проблемът се корени в мениджмънта на дружеството. ”Като казвам, че има проблеми в мениджмънта, аз не визирам конкретно управителя. Мениджмънтът на едно предприятие представлява комплекс от мерки и хора, които управляват това предприятие.  Някъде там аз виждам причината за този рязък срив в дейността на Инжстрой”, каза Митев. Той подчерта, че очаквано по време на сесията са направени  популистки  опити  финансовите несгоди на това дружество  да бъдат обърнати в обвинения срещу кмета и общинската администрация. Това обаче е несъстоятелно, защото принципал на дружеството е Общинския съвет, а не кмета. „Аз лично, като председател на комисията по бюджет и финанси, съм готов да понеса своята отговорност, за това че не съм имал по-заострено внимание върху това дружество и  в течение на годината, да се интересувам от неговото финансово състояние”, каза Митев.  Стана ясно, че отчетите за тримесечието на общинските дружества  се изпращат само в местната администрация. Ето защо ГЕРБ ще предложи промени в Наредба 8.” Кметът на Плевен проф. Димитър Стойков  бе, че не е дал на „Инжстрой” поръчката за ремонт на площада на стойност 5 млн .лв. Първо, ремонтът на площада е за 2014 и дори и да беше изпълнител, „Инжстрой”, това нямаше да намери отражение в отчета за 2013. Второ не можеш да дадеш ремонта на фирмата X или Y. Такъв тип изказвания по-скоро ми звучат като намеци за нарушаване на закона за обществените поръчки. Поръчката не се дава, а се печели от участниците в процедурата”, каза Митев. Той подчерта, че управителката на дружеството в залата е заявила че офертата им не е била адекватна. „Смятам, че трябва по най-бързия начин да се вземат сериозни мерки за тези две дружества. Не случайно внесох една извънредна точка веднага след гледането на отчетите на общинските търговски дружества да бъдат разгледани по-детайлно и набелязани мерки за справяне с негативните финансови тенденции точно в тези две дружества. Но стигайки до тази точка, дебатите бяха отложени и не работихме по същество. Най-вероятно тя ще бъде разгледана на следващото заседание на Общинския съвет. Не разбирам защо колеги  гласуваха за отлагане на точката. За мен това е проява на незаинтересованост към твоите собствени търговски дружества”, каза още Мартин Митев. Той допълни, че с решение на общинския съвет вътрешният одит на Общината  може да бъде натоварен да извърши извънпланова проверка на дружествата. Резултатите от нея  да се докладват пред ОС. „С интерес ще следя развитието на „Инжстрой” през настоящата година. Дано да се видят в числата, резултатите от приложени мерки”, каза Митев. Той изрази категорична увереност, че „Инжстрой” може да бъде вдигнато на крака.  По думите му всички останали общински търговски дружества са в стабилно финансово състояние и показват тенденция към развитие.