На среща с териториалната организация на Съюз на слепите в Плевен присъства Диана Данова, общински съветник от групата  на ПП ГЕРБ. Тя уважи отправената й покана и бе почетен гост на отчетното събрание на сдружението.

“Вие сте добре дошла не само като представител на Общинския съвет, но и като наш приятел, който в годините е демонстрирал съпричастност към проблемите на незрящите хора“, каза при посрещането Володя Христов, председател на местната организация.

В хода на срещата бяха поставени множество въпроси от социален характер, като необходимостта от асистенти на обществените места, които да  подпомагат хората с нарушено зрение, създаването на условия за трайна трудова заетост и други. Същевременно присъстващите изказаха готовност да бъдат полезни със своите умения на други организации.

„ Силно съм впечатлена от  желанието да участвате в социалния , обществен и културен живот на града ни.  Никой в единствено число не би могъл да реши проблеми от естеството на поставените днес, но мога да гарантирам усилията на групата общински съветници от ГЕРБ за търсенето на възможните решения. В перспектива е осигуряването и на компютърна конфигурация с подходящ софтуер и хардуер за хора със зрителни проблеми. С нас вие имате надежден партньор” ,каза Данова

Тя връчи парично дарение за закупуването на отличителни униформени облекла на вокалната група на организацията за предстоящите изяви на самодейците, както и мултифункционално устройство в помощ на текущата дейност на сдружението.