Огнян Кузманов е художник на свободна практика. Член на  Представителството на  СБХ-Бургас. Диплома – Дизайн. Самостоятелни международни изложби в Германия, Франция, Австрия, Чехия, Словакия, Люксембург и  България. Куратор на Международни пленери по живопис в Обзор и Двореца в Балчик. Живее и работи в Плевен. Картините му са притежание на колекционери от Европа, Русия и САЩ.

 

Много е трудно да се говори за култура в дни на локдаун. Но и това ще мине и ние творците, ще се запитаме какво даваме на обществото. Затова трябва да мислим в перспектива – Как Културата да излезе от пандемията и да продължи да се развива. Приех да съм част от листата на ГЕРБ – СДС в Плевен, защото смятам, че пътят, избран от правителството на Бойко Борисов за развитието на културата в страната е правилният. Какво залагаме в програмата:

По-добри условия за износ на българска култура

Работим за това българските творци да имат благоприятна среда да се изявяват и популяризират нашата култура извън пределите на страната. Условия за създаване на стойностни творби в областта на литературата, музиката, изобразителните, визуалните и сценични изкуства. Достъпност на тези творби до многократно по-големи публики в сравнение с последните години. Ежегодни програми за представяне на културата и изкуството зад граница като част от цялостна стратегия за популяризирането на страната ни по света. Активно подпомагане на академичните културни институции – Народен театър, Национална опера и Държавна филхармония, за износ на културна продукция. Утвърждаване на българското присъствие на международните форуми за изкуството и редовно участие на България на Венецианското бианале.

Връзка култура и бизнес

Стимулиране на корпоративния сектор за създаването на културни политики и некомерсиални проекти чрез облекчения, съответстващо финансиране и чрез сътрудничество с финансови институти и инвеститори, които са включили в своята корпоративна политика като приоритет подпомагането на културата в България. Годишни семинари за обмен на добри практики при подготовка на успешни проекти за висшите училища по изкуствата, както и за засилване на връзката им с бизнеса.

Съхранение и развитие на културна идентичност на българите зад граница Оптимизиране и по-висока активност на дейността на българските културни центрове зад граница.Привличане на чужди творци и учени за популяризиране на българското културно-историческо наследство и съвременната българска култура. Инвестиране в опазването и съхраняването на българското културно-историческо наследство извън пределите на страната.

По-лесен достъп на свободните артисти и частни трупи до държавните и общински сцени

Разпознаване на свободния сектор чрез създаване на официален единен регистър към Министерството на културата, който да събира и обобщава информация за сфера на дейност, годишни доходи, осигурителен статус, вид заетост, придобити образователни степени /квалификации, селекции, номинации, награди и други професионални постижения, членство в национални и международни професионални сдружения, асоциации и мрежи. Дългосрочно структурно финансиране на организации в свободния сектор от 1 до 3 години, за придобиване на организационен потенциал и устойчивост.

Гъвкаво финансиране

Споделяне на разходите за поддръжка на сграден фонд на институти със смесено финансиране – община и държава. Надграждане на системата за делегираните бюджети и въвеждане на стимули за по-добър продукт. Повишаване качеството на продукциите, съответно и критериите на публиките. Категоризация на театрите спрямо качеството и количеството на работата им. Разпознаване от държавата на професионалните фолклорни ансамбли като движимо културно наследство. Дофинансиране на общинската издръжка, достъп до методиката за делигирани бюджети и включване в националните културни календари.Осъвременяване на финансирането и стандарта за музеи и галерии.

Връзка култура – туризъм

Приемане на стратегия за културен туризъм с хоризонт поне 5 години напред.