DanielaGonkova
Даниела Иванова Гонкова
областен клубен ръководител
female-silhouett
Десислава Милкова Панталеева
областен клубен организационен секретар
VatskaHorozova
Вацка Василева Хорозова
член на областния управителен съвет
GretaStefanova
Грета Стефанова Стоянова
член на областния управителен съвет
female-silhouett
Петя Стефанова Христова – Стоянова
член на областния управителен съвет