І.Капиталова субсидия от държавния бюджет за 2014 г.

І.1.Капиталови разходи без общинска пътна мрежа:

         1. Канализация по ул.”В. Левски” – Изпълнена е канализация по ул.”В. Левски”, с цел да се подобри отводняването на този район от битови и повърхностни води. Стойността е 40 000 лв.

         2. Кабелиране въздушна мрежа НН, кабелиране и реконструкция ел.проводи 20 кV – В момента се подготвя документация по ЗОП за избор на изпълнител. До края на месец юни поръчката ще бъде обявена.

         3. Ел. захранване, доставка и монтаж на оборудване за водовземно съоръжение ТК ЦГЧ, пл.”Възраждане” – Има сключен договор с изпълнител и до края на месец юни обектът ще бъде изпълнен.

         4. Улица в жк”Кайлъка” до бл.342  /от ул. Ильо войвода до ул. Райски кът/ – Обектът е изпълнен на стойност 138 000 лв., като е направен един пласт асфалтова настилка.

         5. Ул.”Индустриална” – Обектът се изпълнява и до края на месец юни ще бъде завършено строителството на стойност 200 000 лв. в определения участък.

         6. Ул.”Г.М.Димитров” – Обектът ще се изпълнява в периода месец юли – септември.

         7. Ул. ОК 1042а до ОК 2007а /до новата детска градина/- За обекта има изработен инвестиционен проект.

         8. Улица в жк”Сторгозия” покрай бл.44, 45 и 46 – Обектът е изпълнен на стойност 50 000 лв., като е направен един пласт асфалтова настилка.

         9. Ул.”люляк” – Обектът ще се изпълнява през месец юли.

         10. Ул.”Балчик” – Изпълнението на обекта ще се извърши след получаване на субсидията от ДБ /5%/ по чл. 55

         11. Ул.”Кара Кольо” – Обекта е изпълнен на стойност 17 000 лв., като е направен един пласт асфалтова настилка. До края на месец юни целия участък ще бъде асфалтиран с други източници на финансиране.

І.2.Капиталови разходи за изграждане и основен ремонт на общинска пътна мрежа.

         1. PVN1146 – /ІІ-35/Плевен-Пелишат-Гр.общ.(Плевен-Пордим)-Вълчитрън-Борислав/LOV1065/ от км.0+000 до км.18+000 – 70 000 лв.

         2. PVN1150 – /ІІ-35,Плевен-Ловеч/-Бохот-Тученица-Радишево/PVN1146/                                   от км.0+000 до км.17+780 – 65 000 лв.

         3. LOV1054 /LOV1052,Славяни-Ловеч/Баховица-гр.общ.(Ловеч-Плевен)-Николаево-Ралево-/ІІ-35/ от км.7+000 до км.20+800 – 67 000 лв.

         4. PVN1147 – /PVN1151/Плевен-Къшин-Брестовец/ІІІ-3502/ от км.0+000 до км.8+100 – 50 000 лв.

         5. PVN1151 – /ІІ-35/Плевен-Ясен/ІІІ-3005/ от км.0+000 до км.12+800 – 49 590 лв. и 20 610 лв. след получаване на субсидията /5%/ по чл. 55

         6. PVN2141 – /ІІІ-3005/Търнене-Плевен/ PVN1151/ от км.0+000 до км.10+300 – 90 000 лв.

Документацията по ЗОП е изготвена, обявена е и кандидатите могат да я закупуват. На 14.07.2014 г. ще се проведе първото заседание на комисията за определяне на изпълнителите по отделните позиции. През периода месец август – октомври всички обекти ще бъдат изпълнени.

ІІ.Капиталови разходи финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи и приходи от приватизация.

         1. Проектиране – Услугата се изпълнява през цялата 2014 г.

         2. Строителен и авторски надзор-Услугата се изпълнява през цялата 2014 г.

         3. Ул.”Г.М.Димитров” – Обектът ще се изпълнява в периода месец юли – септември.

         4. Основен ремонт общинска пътна мрежа – Ще се извършва авариен ремонт, след определяне на изпълнител чрез обществена поръчка по ЗОП.

         5. Терасиране и изграждане на алеи в гробищен парк “Чаира” – Обектът е изпълнен на стойност 75 000 лв

         6. Основен ремонт зоопарк “Кайлъка” – Обекта е включен в обществена поръчка по ЗОП, и след като се избере изпълнител ще бъде изпълнен.

         11. Светофарна уредба кръстовище ул.”София” и бул.”Г.Кочев” – Обектът е изпълнен на стойност 50 000 лв.

         12. Основен ремонт улици в с.Николаево – Обектът е изпълнен на стойност 14 000 лв., като са преасфалтирани отделни участъци по ул.”Росица”

         13. Основен ремонт улици в с.Върбица –  Обекта е изпълнен на стойност 22 000 лв., като са преасфалтирани отделни участъци по ул.”Хр.Кърпачев”

         15. Пешеходна алея в с.Опанец – Обектът е изпълнен на стойност 12 000 лв.

         16. Алеи в централна част с.Опанец – Обектът е изпълнен на стойност 5 000 лв.

         22. Основен ремонт ОДЗ”Зорница” – Основен ремонт ще бъде изпълнен на стойност до 50 000 лв., като ще се изпълнява главно подмяна дограма и ремонтни дейности, свързани с нея

         23. Основен ремонт ЦДГ”Надежда” – Основен ремонт ще бъде изпълнен на стойност до 70 000 лв., като ще се изпълнява главно подмяна дограма и ремонтни дейности, свързани с нея

         24. Основен ремонт ОДЗ”Първи юни” – Основен ремонт ще бъде изпълнен на стойност до 46 000 лв., като ще се изпълнява главно подмяна дограма и ремонтни дейности, свързани с нея

         25. Основен ремонт ЦДГ”Щурче” – Основен ремонт ще бъде изпълнен на стойност до 50 000 лв., като ще се изпълнява инжекционно уплътнителни работи за укрепване конструкцията на сградата

         26. Основен ремонт на ОДЗ „Трети март”;

         27. Основен ремонт на ОДЗ „Яница”

ІІІ.Капиталови разходи финансирани с други приходи, в това число преходни остатъци.

         1. Ул.”Г.М.Димитров” – Обектът ще се изпълнява в периода месец юли – септември

         2. Основен ремонт път към парк “Чаира” – Обектът е изпълнен на стойност 100 000 лв.

         3. Преустройство на сграда в здравна служба с.Ясен – Обектът ще се изпълнява в периода месец юли – август

         12. Водоснабдяване с.Горталово – Обектът ще се изпълнява до края на 2014 г., тъй като МРР ще го финансира на стойност до 105 000 лв. и те ще проведат обществената поръчка за избор на изпълнител. Община Плевен ще сключи договор за авторски надзор с проектантите

ІV. Планираните текущи ремонти по уличната мрежа на територията на   гр. Плевен през 2014 г.

         Има сключени договори за строителство със срок от 4 години. Изпълнител по договорите за текущ ремонт е “Инжстрой” ЕООД – гр.Плевен.

         1. Позиция І:

          Обхваща централната градска част, северна и източна индустриална зона. За гр.Плевен са възложени 409 000 лв. с ДДС. Изпълнени са следните обекти:

– Ремонт настилка по ул.”Хан Аспарух”

– Изкърпване асфалтова настилка паркинг и улица до бл.”Спартак” и бл.”Буря”

– Изкърпване асфалтова настилка на подход към Военна полиция и междублокови улици

– Изкърпване асфалтова настилка на улицата към гроб.парк “Стадиона”

– Ремонт тротоар на бул.”Хр.Ботев”  и ул.”Ангел Кънчев”

– Ремонт настилка по ул.”Здравец”

-Изкърпване асфалтова настилка на ул.”Драгоман”, ул.”Пордим”, ул. ”П.Волов”, ул.”Л.Каравелов”

– Подмяна тротоарна настилка по бул.”Данаил Попов”

– Насипване и подравняване паркинг до бл.”Бреза”

– Ремонт тротоар на ул.”Бяло море”

         2. Позиция ІІ:

          Обхваща жк”Сторгозия” и западна индустриална зона. За гр.Плевен са възложени 271 600 лв. с ДДС. Изпълнени са следните обекти:

– Ремонт тротоарна настилка и бордюри на ул.”Незабравка” и ул.”Люляк”, до бл.13 и 14 в жк”Сторгозия”

– Изкърпване асфалтова настилка по трасето на обществения транспорт

– Изкърпване асфалтова настилка по улиците до бл.29 и 30, бл.44 и 45, бл.7, 8 и 9

– Ремонт улична настилка на улицата между МГ и СОУ Яворов

– Изкърпване асфалтова настилка по ул.”Лозенка”, ул.”Берковица”

– Ремонт настилка по ул.”Метро”

         3. Позиция ІІІ:

          Обхваща жк”Дружба”, жк”М.Денчева”, жк”Кайлъка” и ІХ-ти квартал. За гр.Плевен са възложени 229 400 лв. с ДДС. Изпълнени са следните обекти:

– Изкърпване асфалтова настилка пред бл.226, бл.224  и бл.111-119-115

– Изкърпване асфалтова настилка по ул.”Ген.Вл.Вазов”

– Изкърпване асфалтова настилка по ул.”Знеполска” и ул.”Драва”

– Изкърпване асфалтова настилка и ремонт тротоар по ул.”Гургулят”

– Изкърпване асфалтова настилка по ул.”Индже войвода”, ул.”Марица”, ул.”Яне Сандански”, ул.”Странджа”, ул.”Страцин”