І. Общински пътища: 412 000 лв.

Строителните работи не са започнали. Предстои процедура за избор на изпълнител.

1. LOV1054 – /LOV1052,Славяни-Ловеч/Баховица-гр.общ. (Ловеч-Плевен)-Николаево-Ралево-/ІІ-35/ – 67 000 лв.

          2. PVN1146 – /ІІ-35/Плевен-Пелишат-Гр.общ.(Плевен-Пордим)-Вълчитрън-Борислав/LOV1065/ – 70 000 лв.

3. PVN1147 – /PVN1151/Плевен-Къшин-Брестовец/ІІІ-3502/ – 50 000 лв.

          4. PVN1150 – /ІІ-35,Плевен-Ловеч/ -Бохот-Тученица-Радишево /PVN1146/ – 65 000 лв.

          5. PVN1151 – /ІІ-35/Плевен-Ясен/ІІІ-3005/ – 70 000 лв.

          6. PVN2141 – /ІІІ-3005/Търнене-Плевен/ PVN1151/ – 90 000 лв.

 

ІІ.Изграждане и основен ремонт на улици: 889 000 лв.

Има възлагателни писма. Строителните работи не са започнали, с изключение на т.1 и т.13.

1. Ремонт улица в жк”Кайлъка”, до блок 342 /от ул.”Ильо войвода” до ул.”Райски кът”/ – 138 000 лв.

2. Ремонт ул.”Индустриална” /от Огнеупорни глини до Циментов завод/ –

200 000 лв.

3. Ремонт ул.”Г. М. Димитров” – 250 000 лв.

4. Изграждане улица от ОК 1042а до ОК 2007а /до новото ОДЗ/ –    40 000 лв.

5. Ремонт улица покрай блокове 44, 45, 46 в жк”Сторгозия” – 50 000 лв.

6. Ремонт ул.”Люляк” – 16 050 лв.

7. Ремонт ул.”Кара Кольо” /от ул.”Г.Кочев” до ул.”Втора задгарова”/ – 17 000 лв.

8. Ремонт ул.”Балчик” – 32 950 лв.

9. Ремонт ул.”Росица” с.Николаево – 14 000 лв

10. Ремонт ул.”Хр.Кърпачев” с.Върбица – 22 000 лв

11. Изграждане Обходен път с.Бохот – 22 000 лв

12. Изграждане Пешеходна алея  с.Опанец – 12 000 лв

13. Терасиране и изграждане алеи в гробищен парк “Чаира” – 75 000 лв.

 

ІІІ.Текущи ремонти: 983 240 лв.

Има възлагателни писма. Изпълнени са по-голяма част от възложените обекти.Към настоящия момент са фактурирани 326 459 лв.

1. Позиция І:

– Ремонт настилка по ул.”Хан Аспарух”

– Изкърпване асфалтова настилка паркинг и улица до бл.”Спартак” и бл.”Буря”

– Изкърпване асфалтова настилка на подход към Военна полиция и междублокови улици

– Изкърпване асфалтова настилка на улицата към гроб.парк “Стадиона”

– Ремонт тротоар на бул.”Хр.Ботев”  и ул.”Ангел Кънчев”

– Ремонт настилка по ул.”Здравец”

– Изкърпване асфалтова настилка на ул.”Драгоман” , ул.”Пордим”, ул.”П.Волов”

– Подмяна тротоарна настилка по бул.”Данаил Попов”

2. Позиция ІІ:

– Ремонт тротоарна настилка и бордюри на ул.”Незабравка” и ул.”Люляк”, до бл.13 и 14 в жк”Сторгозия”

– Изкърпване асфалтова настилка по трасето на обществения транспорт

– Изкърпване асфалтова настилка по улиците до  бл.29 и 30, бл.44 и 45, бл.7, 8 и 9

– Ремонт улична настилка на улицата между МГ и СОУ Яворов

– Изкърпване асфалтова настилка по ул.”Лозенка”

         3. Позиция ІІІ:

– Изкърпване асфалтова настилка пред бл.226, бл.224  и бл.111-119-115

– Изкърпване асфалтова настилка по ул.”Ген.Вл.Вазов”

– Изкърпване асфалтова настилка по ул.”Знеполска” и ул.”Драва”

– Изкърпване асфалтова настилка и ремонт тротоар по ул.”Гургулят”

– Изкърпване асфалтова настилка по ул.”Индже войвода”, ул.”Марица”, ул.”Яне Сандански”, ул.”Странджа”, ул.”Страцин”

– всички села на територията на Община Плевен