Общинското ръководство на ПП ГЕРБ – Искър подаде жалба в ОИК за открита агитация пред секции в града. По сигнал на застъпниците на ПП ГЕРБ – Плевен пред Секция № 152300005 и Секция №152300006 в Община Искър, представителят на Коалиция „Бъдеще за Община Искър“   Радослав Банков Андреев пресреща хората и ги агитира да гласуват с бюлетина №2.Същият умишлено втълпява на хората невярна информация за опонента, с цел гласуване за кандидата от Коалиция „Бъдеще за Община Искър“. Неговото деяние е грубо нарушение на ИК – чл. 182, ал.4.