-Господин Николов какъв е основният мотив на ГЕРБ да се противопостави на законопроекта за Сметната палата? Съзирате ли  в него възможност за действие срещу неудобни политически опоненти?

– Причините за новия проектозакон за Сметната Палата далеч не могат да бъдат прочетени в мотивите към предложението. И това е очаквано. Ясно е ,че се цели чрез промени в ръководството на Сметната палата да се осигури маша, която да обслужва интересите на силните на деня. Нали разбирате, че от гледна точка на адекватността е абсолютно нелогично да се заменят професионалисти и експерти с послушковци по партийни квоти. Но това е съвсем логично, ако целта е да се оказва натиск върху неудобните кметове,  да се мачкат политическите опоненти и да се разпъва чадър над министри и кметове на БСП и ДПС. Проектозаконът реално превръща Сметната палата в наказателна бригада за мръсни поръчки срещу неудобните политически опоненти. Няма как ГЕРБ да подкрепи подобна очевидна гавра с държавността и демокрацията.

-Очаквате настоящият  председател на Сметната палата – Валери Димитров, който бе назначен по време на Тройната коалиция , но когото управлението на Бойко Борисов остави на този пост, да бъде сменен? Приемате ли като достоверен мотивът за подобна смяна да бъде партийна обвързаност на председателят на тази институция?

-Да се твърди, че председателят на Сметната палата е партийно обвързана фигура е напълно невярно. Тук следва да се има пред вид, че до 2010 година членовете на Сметната палата са избирани на принципа на партийни квоти, а по действащия към момента закон тричленният й състав е избран на чисто професионален принцип с високи професионални изисквания, които в проекта за нов закон се премахват и аз ви обясних с каква цел.Сметната палата става поредната експертна институция , която от независима ще се превърне в сателит на партийни интереси.

-Вносителите изтъкнаха в пленарна зала ,че действащият закон, приет през 2010 година, е променил модела на организация в работата на сметната палата от колективен орган във форма на върховен одитор.Какъв е вашият коментар?

И сега тричленното ръководство на Сметната палата действа като колективен органи взема решение с общо съгласие по основните одити-за изпълнение на държавния бюджет, бюджетите на НЗОК , НОИ ,БНБ. Колективният и колегиалният характер на Сметната палата по сега действащия закон е потвърден с решение №5/  2011 на Конституционния съд. Какво реално предвиждат промените –премахване на консултативния съвет към Сметната палата  и зам.председателите й . Ще има един председатели колегия от членове . По същество товае връщане към стария принцип на работа, който действаше до края на 2010-та. И сега да си спомним  какво беше разпределението, защото тук се крие разковничето. 6 души от НДСВ , 2ма от ДПС 2ма от  Новото време и 1от БСП .Тази партийна оцветеност опорочаваше идеята за независимостта на върховния контролен орган в държавата .Стигаше се дотам ,че някои членове да работят в явен конфликт на интереси , като одитират министри излъчени от същата политическа сила ,която ги е избрала в Сметната палата .Например избраният от квотата на ДПС Хюсейн Чауш отговаряше за одитите на Държавен фонд земеделие  и предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ , управлявани от Нихат Кабил и Джевдет Чакъров и двамата от ДПС.  Ще ви припомня, че при действието на стария закон за сметната палата, бяха допуснати редица нарушения.Имаше и съмнения за безпристрастността на одиторите. И сега какво правим? Предлага ни се да възродим старата порочна практика. Понастоящем председателят на Сметната палата е  човекът, който се произнася дали даден доклад е изпълнен в съответствие с изискванията и дали може да бъде утвърден и публикуван като позиция на палатата. При несъгласие между председателя и одиторите арбитър е един от двамата му заместници.В новия закон заместници НЯМА.

-Как ще коментирате твърденията,че Сметната палата не е реагирала на преместването на 1,5 млрд. лв. от НЗОК или пък на харчовете на Авиоотряд 28 и МВР

-Ще бъда кратък , но конкретен. Първо за НЗОК-преместването на тези пари стана с преходни и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2011г. Параграф 27 , а никоя Сметна палата, в това число и българската, няма право да оспорва законите на страната. По отношение на въпроса за Авиоотряда и МВР . В момента , в който Авиоотряд 28 стана първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, Сметната палата го включи в програмата си и го провери. За последните 3 години в МВР са извършени одити за съответствие на финансовото управление на подразделения на МВР, един одит на изпълнението и редовните финансови одити.

-Предстои второ четене на Законопроекта за Сметната палата…

-Онова което мога да гарантирам , е че ГЕРБ ще се бори за възстановяването на професионализма и експертността в Сметната палата.