В съответствие с изискванията на Избирателния кодекс и във връзка със съставяне и отпечатване на избирателните списъци за предстоящите през есента избори за общински съветници и кметове на общини,от Община Плевен съобщават:

За да упражнят правото си на глас, лицата с настоящ адрес в  ЧУЖБИНА  е необходимо да заявят адресна регистрация по настоящ адрес в България 6 месеца преди датата на провеждане на изборите .

За целта заинтересуваните лица да се явят в Община Плевен, отдел ЕСГРАОН- ул. “Сан Стефано” № 1 /сградата на ДКЦ-2, етаж 1/ всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч.