Тони Крумов е студент във ВВВУ “ Георги Бенковски „, специалност „Авиационна електроника „. Инспектор в отдел “ Контрол и правоприлагане “ в НТУ.  Завършил програмата „Обучение на политически лидери“ в Институт за политика към БАН. От 2018 общински организационен секретар на общинската структура в община Гулянци. От 2020 член на областното ръководство на МГЕРБ Плевен.

 

Никога не съм криел политическата си принадлежност, но също така и никога не съм афиширал с нея. Смятам, че съвременните политики както на местно, така и на държавно ниво трябва да се правят от млади, образовани, трудолюбиви и заангажирани хора. Личности с визия и имидж за бъдещо развитие.

За мен е чест, и голяма отговорност разбира се, да съм част от експертната листа на ПП ГЕРБ в 15 МИР Плевен, с водач светилото на българската медицина – проф. Григор Горчев.

Като млад човек избрал да се занимава с изкуството да обединяваш хората, поставям на пиедестал честността, доверието и самодисциплината.

Сегашното поколение млади българи изразяват сравнително трудно своите политически и идеологически пристрастия. А силната деполитизираност на голяма част от тях, води до пасивност в изграждането на стабилни граждански отношения, формиране на ценности и стремеж към модернизация.

Винаги съм вярвал, че доверие не се печели за седмица или две. Напротив. То е най-ценната валута в днешно време с необратима стойност. Иска ми се да вярвам, че всеки един от нас се замисля кога, защо, кому го дава. Защото над амбициите и измерванията в мандати има човешки съдби, които наистина зависят от нас. От избора на всеки един от нас.

Неимоверно спортът е онзи силен порив, изграждащ самодисциплина сред подрастващите и именно поради този факт  той е сред приоритети в настоящата управленска програма.  Той е част от пълноценния живот и основа за здраво младо поколение с ценности и принципи. Постиженията на спортистите ни представят България пред света, засилват нашия патриотизъм и позитивното отношение към страната ни. Имаме стратегическа цел да запазим и повишим репутацията на България като спортна нация. С увеличаването на средствата за дейност на спортните клубове, в съответствие с по-големите и увеличаващи се постъпления на ДП Български спортен тотализатор, ще се създадат условия за качествен тренировъчен процес и постигане на перспективен спортен резерв. Ще повишим квалификацията на треньорите с широко внедряване на научно-приложната дейност и прилагането на последните научни постижения в спорта. С високи спортни постижения, организиране на спортни мероприятия и достойно представяне на страната пред света, както и чрез строеж и реконструкция на спортни обекти и съоръжения, ще създадем условия за изграждане на трайни навици в обществото за упражняване на достатъчно честа и интензивна физическа активност, предпоставка за здравословен и дълъг живот.

Над 450 000 000 лв. са инвестирани в спортна инфраструктура в трите управленски мандата. Подобряването ѝ позволява развитие на масовия спорт и на спорта за високи постижения. Построените нови зали, както и реконструираните, вече отговарят на най-високите стандарти и могат да приемат състезания от най-висок ранг. Започнахме изграждането на физкултурни салони в училищата, където такива изцяло липсват. Прие се напълно нов Закон за физическото възпитание и спорта. Реформирахме принципите в структурирането на спортните клубове, а средствата за тяхната дейност са увеличени двойно. Утвърдихме България като отличен организатор на международни състезания от най-висок ранг, като световни и европейски първенства, олимпийски квалификации и др. Изцяло нова е уредбата за обединените спортни клубове. Регламентирахме стопанисването на спортни обекти. За първи път се допусна отдаване под наем на спортен обект за срок от 10 до 30 години. Днес законодателната уредба с отношение към спорта за високи постижения е по-прецизна, изчерпателна и последователна. За първи път се обръща специално внимание на регулацията за допинговия контрол.

 

Приоритетно финансиране на проекти за спорта за всички на основополагащите спортове – лека атлетика, гимнастика, плуване, спортни игри и др. По този начин ще обхванем над 100 000 ученици годишно в извънучилищни спортни дейности, което е около 1/7 от всички ученици в страната;

Основната ни цел е осигуряване на среда за социална, професионална и личностна реализация в България. Да създадем възможности за развитие, за гражданска активност и социално включване. Работим за повече самостоятелни млади българи, подсилени със знания, умения и ценности, които живеят в среда с повече възможности за развитие и с по-малко агресия и рискове от зависимости. Такава среда ще ни приближи още по-близо до целта за младите хора България да е мястото, където да искат и да успяват да създават семейство и дом.

 

Нека бъдем обективни. Колкото по-рядко гласуваме, толкова по-рядко ще виждаме интересите си защитени. Без значение дали сте мъж, жена, студент, безработен, управител, предприемач, идеалист, циник, майка с количка или изборен турист – гласът Ви тежи точно толкова, колкото на всеки друг пълнолетен български гражданин.

Ако искаме младите и способни хора да са част от управлението утре, то трябва да започнем работа от днес.

Да бъдем активни. Заедно да надградим постигнатото. Да направим правилния избор.