Общинското ръководство на „ ЖЕНИ ГЕРБ“ инициира среща на 03.10.2019 от 18 часа с кандидат за кмет г-н Мирослав Петров. В дух на желание за диалогичност и поддържане а добрия контакт с хората се проведе среща „ ЖЕНИ ГЕРБ И ПРИЯТЕЛИ“.
Споделени бяха мнения, идеи за намиране на общи решения и пътища за постигането им.
Общинската организация на ЖЕНИ ГЕРБ- Плевен срещна подкрепа и ангажимент от г-н Мирослав Петров за подобряване на средата за живот, като заяви че вярва, че общинската организация ще бъде “работилница за идеи“ за развитието на града ни.
Той се запозна с проблемите, поставени на срещата и се ангажира лично за разрешаването им.