Младежката организация на МГЕРБ Червен бряг и младежи от МГЕРБ Плевен проведоха инициатива  под наслов „Спри! Огледай се!“ в град Червен бряг.

Младежите от ПП ГЕРБ маркираха пешеходни пътеки. Със специално изготвени шаблони и маркировъчна боя, най-възловите пътните артерии и кръстовища в близост до учебни заведения  в град Червен бряг, бяха обозначени и привличат вниманието на гражданите.

„Чрез тази инициатива искаме да предпазим и да съхраним живота на всички забързали се хора, докато пресичат опасни и натоварени улици. ПП ГЕРБ активно се противопоставя на войната по пътищата!„, заяви  Борислав Илиев – областен координатор на МГЕРБ Област Плевен.

Димчо Кръстев – общински ръководител на МГЕРБ Червен бряг добави, че с тази инциатива се цели да се провокира вниманието на пешеходците и да се постави акцент върху желанието на младите като цяло за промени в Закона за движение по пътищата и по-добрата защита на правата на пешеходеца.