До края на м. май Община Плевен ще назначи общо 80 трайно безработни по Националната програма «От социални помощи към осигуряване на заетост». Те ще бъдат разпределени във всички селища на общината и ще извършват дейности по поддръжка и почистване на общинска собственост. Договорите са за три месеца при четиричасов работен ден.

         Общо заявените от Община Плевен общи работници по програмата са 180.