Бистра Ангелова Павловска
председател на Общински съвет – Белене
 
Веселка Петрова Врайкова

Веско Петков Манолов
 
Иван Цветанов Динов

Николай Йосифов Арабаджиев
 
Петър Иванов Ангелов