Тихомир Бончев Минков
кмет на село Глава
 
Данаил  Стефанов Тоновски
кмет на град Койнаре
 
Мито Дудов Митов
кмет на село Реселец
 
Георги Лилов Георгиев
кмет на село Рупци
 
Нели Йорданова Дакова
кмет на село Телиш
 
Димчо Иванов Бешовишки
кмет на село Чомаковци