PavlinПавлин Благоев Фильовски
Кмет на Община Червен Бряг
Павлин Благоев Фильовски е роден на 12 юли 1979 г. Завършил е право в ЮЗУ „Неофит Рилски” – гр. Благоевград. В периода 2005 – 2007 г. работи в Община Червен бряг, където освен юрисконсулт е и началник на отдел „Правно обслужване и човешки ресурси”. От 2007 до декември 2009 г., е старши юрисконсулт в ОД „Земеделие”. По съвместителство 6 месеца е  началник на Общинска служба по земеделие – гр. Пордим. Ръководи ОД на ДФ „Земеделие” – гр. Плевен до 30 ноември 2011 г., когато е избран за кмет на община Червен бряг, издигнат от ПП ГЕРБ. Семеен, с две деца.