Николай Георгиев Николов
кмет на с. Божурица
 
Красимир Йозов Мравиев
кмет на с. Гостиля
 
Йонка Йорданова Макавеева
кмет на с. Ореховица
 
Георги Трифонов Георгиев
кмет на село Рибен
 
Куно  Цветанов Калинов
кмет на с. Байкал
 
Валери  Любенов Радев
кмет на с. Биволаре
 
Атанаска Сашкова  Василева
кмет на с. горна Митрополия
 
Радион Кръстев Тончев
кмет на с. Комарево
 
Даниела Георгиева Александрова
кмет на с. Победа
 
Никола Ницов Христов
кмет на с. Подем
 
Емил Величков Денков
кмет на гр. Тръстеник