Мирослав Стоилков Траянов
общински ръководител
 
Славко Петров Димитров
Общински организационен секретар
 
Димитър Бориславов Георгиев
член
 
Йонка Йорданова Макавеева
член
 
Камелия Йорданова Лучева
член
 
Людмила Георгиева Тодорова
член
 
Николай  Георгиев Николов
член