Ангел Найденов Ангелов
общински съветник

Стела Христова Матеева
общински съветник

Анелия Петкова Петкова
общински съветник

Елка Евгениева Пенкова
общински съветник