Владислав Захариев Иванов
общински съветник

Цецо Първанов Луканов
общински съветник
 
Светослав Божидаров Пенев
общински съветник
 
Мими Данчева Караджова – Белелиева
общински съветник