Валери Пламенов Лачовски
общински ръководител

Катя Недкова Герговска
общински организационен секретар

Румен Димитров Митев
член

Добромир Илиев Грамов
член

Иван Цоков Дановски
член

Цветан Кирилов  Герговски
член

Дилян Сашов Беновски
член