Катя Недкова Герговска
председател на Общински съвет
 
Капка Ангелова Митева
общински съветник
 
Иван Цоков Дановски
общински съветник
 
Дилян Сашов Беновски
общински съветник
 
Николай Александров Бачийски
общински съветник
Цветан Кирилов Герговски
 
Тодор Стефанов Патлиджански
общински съветник