Дочко Димитров Дочев
общински ръководител
 
Красимир Людмилов Петров
общински организационен секретар
 
Анатоли Любомиров Ангелов
член
 
Ирина Николаева Стоянова
член
 
Ичко Асенов Раденцов
член
 
Лора Сашкова Лозанова
член
 
Росица Минкова Минчева
член