Дочко Димитров Дочев
председател на Общински съвет
 
Даниела Ценкова Георгиева
общински съветник
 
Стефан Борисов Владимиров
общински съветник
 
Росица Минкова Минчева
общински съветник
 
Христо Валентинов Бъчваров
общински съветника